RSS Ninja Warrior TV

Warrior Biographies

Katsumi Yamada (山田 勝己)

Shingo Yamamoto (山本 進悟)

Kazuhiko Akiyama (秋山 和彦)

Toshihiro Takeda (竹田 敏浩)

Makoto Nagano (長野 誠)

Bunpei Shiratori (白鳥 文平)

Yasushi (Koji) Yamada

Shunsuke Nagasaki (長崎 峻侑)